top of page

TRENIŅU APMAKSA(BIEDRA NAUDA)

'REKVIZĪTI : 'Rīgas Futbola klubs''   

Reģistrācijas Nr. 50008080171 

Adrese Mazā Krūmu iela 18-91, Rīga

Banka AS ''Citadele Banka''  

Kods PARXLV22   

Konts LV72 PARX 0003 6515 7000 2

Maksajuma mērķis : Bērna Vārds Uzvārds/ Personas kods (pirmā daļa ) / Mēnesis par kuru tiek veikta apmaksa / grupas numurs / 

Piemērs :  IVANS IVANOVS /  02.11.2012 / marts / 3.grupa 

APMAKSU JĀVEIC LĪDZ 10.DATUMAM , PAR TEKOŠO MĒNESI

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Lai iestātos "Rīgas Futbolā klubā" jums ir jābūt:

1)Pieteikuma veidlapai - 

2)Bērna Pases/ID kopijai. 

3)Zīme no ģīmenes ārsta , par to ka , bērns drīkst nodarboties ar futbolu .

4)Kluba nolikums - 

bottom of page